The Armed Man

The Armed Man is door Karl Jenkins in opdracht van The Royal Armouries (het Britse Leger Museum) gecomponeerd en heeft als ondertitel ‘een mis voor de vrede.’ De compositie begint met een marcherend leger op het ritme van een militaire trom. Het thema is actueel. Het gaat over de groeiende dreiging van oorlog, afgewisseld met momenten van reflectie. Het toont de verschrikkingen die oorlog brengt en eindigt met de hoop op vrede, wanneer “verdriet, pijn en de dood overwonnen kunnen worden”. Daarmee past het naadloos in de huidige onzekere tijden met grote maatschappelijke vraagstukken en internationale spanningen.

Het stuk inspireert en emotioneert, maar nodigt bovenal uit tot een blijvende dialoog over hoe mensen beter met elkaar kunnen leven. De teksten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: heroïsche teksten over oorlog en geweld, smartelijke teksten over de gevolgen van het geweld en teksten die hoop brengen en die ons eraan herinneren dat duurzame vrede mogelijk is. Tijdens het componeren van dit werk escaleerde de oorlog in Kosovo, wat uiteindelijk tot het ingrijpen van de NAVO leidde. Jenkins heeft The Armed Man opgedragen aan de slachtoffers van Kosovo.

[Terug]